Посещение в Италия

провинция Ломбардия

Комо

20-25.10.2013 г.

кооператив
„Куеста Дженерационе”

Посещение в Италия

провинция Ломбардия

Комо

20-25.10.2013 г.

кооператив
„Куеста Дженерационе”

Посещение в Италия

провинция Ломбардия

Комо

20-25.10.2013 г.

кооператив
„Куеста Дженерационе”

Основното събитие в периода от старта на проекта до края на 2013 г. бе Дейност 4 - Организиране на посещение, обмяна на опит и обучение на обучители в Италия на специалисти от България. Посещението се извърши в периода 20/10/2013 г. до 25/10/2013 г. В него бяха включени 15 лица представители на целевата група. Всеки член на целевата група беше прикрепен към свой колега методик от Италия. На терен методиците разясняваха и поясняваха принципите на отделните дейности които се предлагат като услуги в кооператива „ Куеста Дженерационе” – партньор по проекта. Всички методици бяха представители на Партньора по проекта. Посетиха се социални кооперативи на територията на провинция Ломбардия, община Комо и град Комо в Италия. Това бяха организации включени в състава или действащи самостоятелно като социални кооперативи: прочети повече »