Сдружение Форум гражданско общество

Сдружение „Форум гражданско общество“ е регистрирана с решение на ВОС на 29.05.2002 г. и също така е вписана в регистъра на неправителствените организации, осъществяваща общественополезна дейност при Министерство на правосъдието. Приоритети в дейностите ни са координиране на проекти по програма ФАР на ЕС и по новите Оперативни програми, където ролята на организацията е в разработка на проекто-предложения, във финансовия мениджмънт на проектите, дейностите за прозрачност и мониторинг. През годините сме натрупали опит в дейности по различни програми, които включват както проекти по осигуряване на заетост, квалификация, преквалификация, така и инфраструктурни. Проекти по изследване и туризъм. Успешно работим и съвместно разработваме и изпълняване проекти с общините Бяла, Суворово, Долни чифлик, Никола Козлево, Ветрино, Варна, Шабла, Вълчи дол и Аврен.

За контакти:

Борислав Френчев - председател на УС

Варна 9000
ул. „Александър Дякович” 45, ет.3, офис 19
тел: 035952-919-917, 0888-805-183
email: fcs@abv.bg