Филм

Във филма са включени примери на действащи социални кооперативи в Италия. Показани са конкретните дейности на тези социални кооперативи, интервюта с техните мениджъри и членове.
Този филм служи и за реклама и отразяване на примерите на добри практики.

Филмът се разпространява свободно, с продължителност до 40 минути на Full HD.
Монтаж и субтитри на Английски език.