Посещение в Италия

Основното събитие в пеиода от старта на проекта до края на 2013 г. бе Дейност 4 - Организиране на посещение, обмяна на опит и обучение на обучители в Италия на специалисти от България. Посещението се извърши в периода 20/10/2013 г. до 25/10/2013 г. В него бяха включени 15 лица представители на целевата група. Всеки член на целевата група беше прикрепен към свой колега методик от Италия. На терен методиците разясняваха и поясняваха принципите на отделните дейности които се предлагат като услуги в кооператива „ Куеста Дженерационе” – партньор по проекта. Всички методици бяха представители на Партньора по проекта. Посетиха се социални кооперативи на територията на провинция Ломбардия, община Комо и град Комо в Италия. Това бяха организации включени в състава или действащи самостоятелно като социални кооперативи:

 • Конфедерацията на кооперативите АКЛИ Комо. Това е конфедерация която обединява голяма част от социалните кооперативи на територията на област Ломбардия. Срещата ни тук беше с президента на Конфедерацията на кооперативите – госпожа Франческа Паини. На тази среща след кратко приветствие от двете страни се обсъдиха възможности за коопериране и обмяна на опит при създаване на социални кооперативи в България. Проявен бе интерес от страна на домакините в тази насока. Като бъдещи планове се заложи и работата по проекти свързани с финансиране от Европа и фондовете на ЕСФ. Представителите на целевата група от България задаваха много въпроси и съответно получиха отговори.
 • Кооператив „Еврика”. Това е социален кооператив който е специализиран за дейности, свързани с администрацията, счетоводство и оформяне на документи и подготовката им за лицензиране на различните кооперативи. Това е кооператив в който полагат труд и лица с леки физически увреждания. Основната дейност са административно обслужване на по-ниски цени предоставени изцяло на кооперативи от област Ломбардия.
 • Консорциумът „ СОЛКО”. Това е обединение на няколко социални кооператива от типа „А”. Обединението включва социални кооперативи за работа с деца, възрастни, организиране на курсове за квалификация и преквалификация на чужденци, а също така и трудова борса за намиране на работа на лицата квалифицирали се в консорциума.
 • Социален кооператив „Гарабомбо”. Той е специализиран в приготвяне на храни, екологично чиста продукция, изповядващ мисията за „екологично социално равенство”. Идеята е да се използват продукти от страни от третия свят, както и продукция, произведена от жени, които работят надомно и в същото време отглеждат децата си. Интересна е и практиката за производство на вино и други продукти, върху земи, конфискувани от мафията. В това се изразява и принципът на екологично-социалното равенство. Социален кооператив „Гарабомбо“ стопанисва и магазин. В него се предлагаха различни произведения на изкуството, ръчно плетиво, както и екологично чисти храни, подправки, кафе.
 • Кооператив „Вариета”. Магазин за дрехи втора употреба. Този магазин е част от дейността на кооператива „Вариета”, който е специализиран в работата с хора с психични затруднения. В този магазин всеки може да донесе свои нови или малко употребявани дрехи. Предава ги в магазина безвъзмездно. След продажбата на тези дрехи те се използват за благотворителни цели от кооператива. Предимно това са обслужване на възрастни и работа с деца с увреждания.
 • Кооператив „Аклишеф”. Той е специализиран в приготвянето на храна за детски градини, училища и социални заведения. Посещението беше на тема: „Организация на доставки и хранене в училища, детски градини и социални заведения чрез дейността на социалния кооператив”- обща презентация за всички участници и работа по групи с методистите. Разгледана бе базата на кооператива Аклишеф. Проследен бе процесът на доставка и прием на продуктите; съхранение на продуктите; първична обработка; същинско приготвяне на храната; пакетаж и съхранение в специални термоустойчиви контейнери; разнос до училищата и детските градини. Кооперативът е работодател за 80 човека, от които 10 мъже, а останалите служители са жени.
 • Кооператив „Ил Габиано”. Той стопанисва Дневен център за деца и лица с увреждания на възраст от 16 до 65 години със специфични нужди и затруднения (основно Даун, Детска церебрална парализа, като и различни ментални увреждания). От понеделник до петък от 9.00 до 16 .00 часа лицата посещават центъра. В него работят треньори, възпитатели, педагози, арт и кинезитерапевти. Бе направен оглед на цялата база на кооператива, която е с впечатляващи размери. Имат спални помещения, дневни, кухни, където се приготвя храната, салони за физически упражнения, зали за арт и други видове терапия, басейн и стадион с олимпийски размери. Към кооператива действат също оранжерия, дърводелска работилница, място за работа и рисуване на стъкло, живопис. От различните дейности, които са достъпни не само за бенефициентите на кооператива, а и до всички граждани на Окръг Комо и провинция Ломбардия, кооперативът се издържа и успява да развива и добавя нови социални дейности и услуги. Съдружници в кооператива са близки на децата, както и работещите в кооператива. Средно на година се движат като оборот 1 млн и 200 хил. Евро. В центъра живеят и нощуват 21 бенефициента, но дневните услуги се ползват от много повече потребители. 28 души работят на постоянен договор, но почасово се включват много консултанти и доброволци.
 • Социален кооператив „Албавила” – дом за лица с психични увреждания. Кооперативът се помещава в много стара сграда, предоставена за ползване от църквата. Предлагат се различни услуги за хората в зависимост от тяхното състояние – дали са по-контактни и поддаващи се на социализация или е необходимо извеждане от кооператива и настаняване в медицинско заведение. Към кооператива има създадена творческа група, както и група по живопис и градинарство. Някои от живеещите в кооператива участват в приготвянето на храната. Идват много доброволци, които помагат за осъществяване на различни дейности от ежедневието на кооператива.
 • Асоциация „Група Апартаменто” – част от Консорциума СОЛКО. Създаден е от хора доброволци. Мисията му е: „ Да се грижи за хора, останали на улицата, със затруднения и по-специално за по-добър живот на тези хора”. Кооперативът предоставя и възможност за нощувка на деца и младежи, останали без подслон. Срещата и посещението в този кооператив бе водена от Роберто Староне, който отговаря основно за хотелската част. Към този кооператив има създадена организация „Линкс”, която е специализирана в провеждане на съботно-неделни занимания, спорт и туризъм.
 • Дом за възрастни хора – Резиденция „Амика”, който се управлява от кооператива ASS, част от кооперативите ACLI. В него наричат потребителите на услугите – „гости”, защото това са възрастни хора, които могат да се грижат сами за себе си. Някои от тях нощуват в дома, други пребивават само през деня. Тази сграда е собственост на църквата и първоначално тя е приютявала само свои членове, само мъже. С течение на времето тук започват да прекарват част от дните си възрастни хора, които имат добро материално положение и могат да се грижат сами за себе си. Към Дома работят, както специалисти, типични за обезпечаването на дейността на един хотел, така също и социални работници, психолози, арт и кинезитерапевти и други консултанти. В този кооператив също е развито доброволчеството, както и връзката с други социални заведения – училища, детски градини и други. Този кооператив преди време е развивал и туристическа дейност, но в момента се е фокусирал основно върху грижа за възрастни и осигуряване на място за живеене за учащи и работещи в град Комо, които не са местни.
 • Кооператив „Вила Читерио“ - управляван от кооператива ASS, част от кооперативите ACLI. Този дом за възрастни хора се помещава в замък от 17-ти век и управителката на дома сподели, че най-трудно е било когато се е преустройвала сградата. Едновременно е трябвало да се съобразят с изискванията към сградата като към културна ценност, от една страна, а от друга – медицинските и социални изисквания за нормално функциониране на дом, където хората се нуждаят от асистирани грижи. В този дом имат право да пребивават хора от град Комо и Лецено. Издръжката се формира на база помощ от Общината(но не голяма), средства от пенсиите на бенефициентите и дейности, които кооперативът организира, за да може до поддържа по-широка гама от услуги. Базата е пригодена за възрастни хора, нуждаещи се от асистирана грижа. Помагат и много доброволци. Прави впечатление, че много млади хора работят в дома като терапевти, медицински персонал и други. Кооперативът предлага и различни социални услуги – транспорт за деца с увреждания и асистенция за престой в училище и детска градина. Разнос на храна по домовете за социално слаби и самотни възрастни хора.
 • Детска градина в град Лецено. Тъй като в групата има представители на предучилищното образование, посетихме тази детска градина, където на практика е създаден много добър контакт между кооператива и детското заведение. Всяко дете на възраст от 3 до 6 годишна възраст има право на 15 часа безплатно образование всяка седмица в продължение на 38 седмици в годината. Ранното образование може да се провежда: в детска градина, детски център, детска ясла, под формата на игра като предучилищни занимания, от детегледачки. Организацията се прави от кооператива. Постъпването става от 01 септември, 1-ви януари или 1-ви април, след като детето навърши 3 години. Центровете са отворени за всички родители и настойници и повечето от услугите са безплатни. В тях родителите получават помощ и съвети за: отглеждането на детето, приобщаване на семейството, здравето, родителските грижи, парите, обучението и дори за намиране на заетост за родители, които са загубили своята. За по-пълно обезпечаване на тази широка гама от услуги и ползването на квалифицирани специалисти, отговаря социалният кооператив, в рамките на който се предоставят тези дейности.
 • Асоциация по водни спортове „Комо Нуото”. Това е кооператив който се занимава със свободното време на деца и ученици, като ги обучава по водни спортове на езерото Комо. Разполага с богата база и екипировка. Предлага своите услуги и за деца с физически и психически увреждания.
 • Фондация „Enaip Lombardia“ - предприятие за обучение в сферата на ресторантьорството, туризма, дървообработването, санитарни услуги; акредитация в района Ломбардия. Предлага обучение на младежи и възрастни, работещи или безработни, с цел започване на работа или повторно започване на трудова кариера, ако са я прекъснали; консултантски услуги за деца и младежи във връзка с професионалното им ориентиране. Финансира се чрез дотации, частни дарения и проекти. Неправителствена организация, специализирана в услуги за ученици след 9-ти клас, за професионално ориентиране, образование и професионална квалификация. Фондацията работи и като трудова борса, като в сътрудничеството с общинските власти обучава лица с физически и психически увреждания и ги устройва на работа по специалността им.
 • Асоциация „Семейства в развитие”. Той се занимава със семейства, които имат общи идеали и начин на живот, свързани с приемането, помощта и солидарността. Организира тематични срещи, свързани със солидарната икономика, новите начини на живот, поддържа и популяризира етични и солидарни покупки и информира хората относно „критичното потребление” – как интелигентно да разпознаваме стоките, свързани с тази търговия и да не прекаляваме в покупки, от които не се нуждаем в действителност. Заедно с тази дейност те извършват и дейности от типа „Лудотека”. Това са занимални за деца и млади хора, където те учат, играейки и забавлявайки се. Организират се концерти, спектакли и други занимания, които способстват за преодоляване на социалните бариери и бариерите в общуването, свързани с недоброто владеене на италианския език.